Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de instructeurs en leerlingen van rijschool Campus.

Artikel 2 Verplichtingen Rijschool Campus

2.1 Instructeurs van rijschool Campus zijn in bezit van een geldige WRM-pas. Dit is een pas die bevoegdheid geeft om rijlessen te geven.
2.2 Instructeurs zijn verplicht om elke 5 jaar bijscholing te volgen en hun WRM-pas te verlengen.
2.3 Instructeurs zijn verplicht een VOG aan te vragen, anders is de WRM pas ongeldig.
2.4 Instructeurs moeten zich tijdens rijlessen volledig focussen op de voortgang van de leerlingen. De rijles wordt volledig benut voor leerling.
2.5 Instructeurs dienen de vorderingen van de leerlingen via een instructiekaart bij te houden.
2.6 De auto’s van rijschool Campus hebben een wettelijk aansprakelijkheid en inzittende verzekering.
2.7 Leerlingen krijgen zoveel mogelijk les van een vaste instructeur. Wegens overmacht kan dit soms anders zijn.
2.8 Leerlingen worden begeleid tot hun CBR-praktijkexamen. Het examen wordt ook in dezelfde auto als de rijlessen gedaan. Wegens overmacht kan dit soms anders zijn, maar rijschool Campus zorgt altijd voor een auto die voldoet aan eisen van CBR.
2.9 Instructeurs dienen met leerlingen te communiceren als ze door overmacht niet kunnen lessen of te laat zijn.

Artikel 3 Verplichtingen van leerlingen

3.1 Tijdens de rijlessen dienen alle tips en aanwijzingen van de instructeur te worden opgevolgd.
3.2 Tijdens de rijlessen en examens dienen leerlingen altijd in bezit te zijn van een geldig ID.
3.3 Leerlingen dienen zich te houden aan de afgesproken datum,tijd en plaats. De instructeur zal na maximaal 10 minuten geen gehoor, de volledige rijles in rekening brengen.
3.4 Rijlessen moeten minimaal 48 uur van te voren geannuleerd worden, anders wordt de volledige rijles in rekening gebracht.
3.5 Rijlessen kunnen in overleggen met de instructeur 48 uur van te voren geschoven worden.
3.6 Leerlingen dienen altijd nuchter te zijn tijdens de rijlessen, anders zal de rijles geannuleerd worden en wordt de volledige rijles in rekening gebracht.
3.7 Voor het CBR-praktijkexamen zullen alle openstaande facturen betaald moeten worden.
3.8 De leerling accepteert de algemene voorwaarden bij het starten van rijlessen bij rijschool Campus en is zelf verantwoordelijk om de voorwaarden te lezen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden aan de rijschool. Contante betaling is mogelijk en kan bij de instructeur na de rijles.
4.2 Alle openstaande facturen moeten 7 dagen voor praktijkexamen voldaan zijn, anders kunnen we praktijkexamen annuleren.
4.3 Wanneer er een betalingsachterstand is, krijgt de leerling een herinnering om het bedrag alsnog binnen maximaal 5 dagen te betalen.
4.3A Na deze herinnering volgt een aanmaning om binnen maximaal 3 dagen te betalen.
4.3B Hierna volgt er nog een aanmaning om binnen maximaal 3 dagen te betalen en wordt factuurbedrag met €30 verhoogd door administratiekosten.
4.4 Als de leerling na artikel 4.3 nog steeds betalingsachterstand heeft, zijn we genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende incassokosten zijn voor de leerling.

Artikel 5 Praktijkexamen CBR

5.1 Als praktijkexamen wegens overmacht door CBR wordt geannuleerd, zijn de bijkomende kosten voor de leerling. Het CBR zal wel kosten van de nieuwe praktijkexamen vergoeden.
5.2 Als praktijkexamen wegens overmacht door rijschool Campus wordt geannuleerd zijn de kosten van praktijkexamen voor de rijschool. De extra lessen die worden genomen zijn voor de leerling. Wel zal de rijschool hier coulant mee omgaan door bijvoorbeeld een extra korting te geven.
5.3 Als praktijkexamen wegens overmacht wordt geannuleerd door leerling, zijn de bijkomende kosten van nieuwe examen en rijlessen voor de leerling.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
6.2 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 7 beëindiging overeenkomst

7.1 Overeenkomst kan door rijschool campus opgezegd worden als de geschil tussen leerlingen en rijschool niet bemiddeld kan worden.
7.2 Overeenkomst kan door leerling schriftelijk opgezegd worden wegens welke reden dan ook.
7.3 Nadat overeenkomst is opgezegd, krijgt de leerling vooruitbetaalde rijlessen en examens binnen 7 dagen terugbetaald.
7.3a Pakketkortingen en studentenkortingen worden in vermindering gebracht bij het  terug betalen.
7.3b Er wordt €50 administratiekosten in vermindering gebracht bij het terugbetalen.
7.3c Examens die al bij CBR zijn gereserveerd worden niet vergoedt.
7.4 Bij het aanschaffen van een pakket is deze 10 maanden geldig vanaf de eerste factuurdatum.

 

× Direct contact